RAZA

Yorkshire Terrier

GÉNERO

Macho

EDAD

3 meses